Skip to content

Czy w tym wypadku wzrosnie standard dostarczanych jej mieszkan? Bynajmniej

2 lata ago

213 words

Czy w tym wypadku wzrośnie standard dostarczanych jej mieszkań? Bynajmniej. Założeniem kalkulacji reformistycznej jest, że w tym wypadku nastąpi częściowa lub pełna spłata subwencji mieszkaniowej, dopłacanej z tzw. środków publicznych na sfinansowanie mieszkań określonych, jako minimalnie potrzebne lub innymi słowy społecznie najpotrzebniejsze. Diametralnie różne jest socjalistyczne pojmowanie zależności standardu od warunków ekonomicznych. W planowej gospodarce socjalistycznej plan gospodarczy wydziela spośród środków akumulowanych tę część, która może być zainwestowana w budownictwo mieszkaniowe. W wypadku wzrostu socjalistycznej akumulacji, a co za tym idzie możliwości zwiększenia rozmiarów inwestycji mieszkaniowych pod względem ilościowym i jakościowym, następuje stopniowe podwyższanie standardu. Notujemy, więc jako dalszą istotną cechę socjalistycznej metody określania standardu mieszkaniowego fakt rozwojowości tego standardu wyr ażającej się w tym, że standard nie jest planowany pod kątem zaspokojenia minimalnych potrzeb mieszkaniowych, lecz jako funkcja wielkości socjalistycznej zdolności akumulacyjnej. Dalszą podstawową cechą standardu mieszkaniowego w ujęciu socjalistycznym jest jego powszechność. Co należy przez to rozumieć, można najłatwiej wykazać na warunkach panujących w ustroju kapitalistycznym, które są przeciwstawieniem powszechności standardu. [hasła pokrewne: mrówka wałbrzych, mrówka warszawa, biała mrówka warszawa na ścianę ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałbrzych mrówka warszawa reakcje polimeryzacji