Skip to content

Innym typem zwiazku hamujacego reakcje polimeryzacji jest hydrochinon

2 lata ago

138 words

Oprócz wspomnianych materiałów stosuje się również chlorowane węglowodory w ilości 20 0/0. Przerywanie wzrostu polimeru. Z chwilą gdy osiągnięto pożądany, stopień polimeryzacji, należy reakcję przerwać, a otrzymany kauczuk ustabilizować. Osiąga się to przeważnie przez dodanie do emulsji fenylo-bynaftyloarniny w ilości około 2 0/0 w stosunku do kauczuku. Innym typem związku hamującego reakcję polimeryzacji jest hydrochinon. Związki te należy dodawać pod koniec procesu w zbiorniku znajdującym się za reaktorem. Dodane podczas procesu polimeryzacji hamują normalny przebieg reakcji. Wzrost zastosowania polimeryzacji w emulsji do produkcji kauczuków syntetycznych. Jak już wspomniano, polimeryzacja w emulsji stała się za granicą podstawową metodą w produkcji syntetycznego kauczuku. Wszystkie nowoczesne wielkie fabryki produkujące kauczuki syntetyczne oparte są na zastosowaniu tej metody Stecklin podaje, co następuje : . . [patrz też: mój extradom , biosept active , reakcje polimeryzacji ]

Powiązane tematy z artykułem: biosept active mój extradom reakcje polimeryzacji