Skip to content

Na dnie komory umieszczona jest kratka sciekowa

2 lata ago

123 words

Dla umożliwienia wejścia do komory wstępnej przewidziane są schody lub klamry oraz właz ze szczelnie zamykaną pokrywą. Na dnie komory umieszczona jest kratka ściekowa do odpływu wody powierzchniowej albo nadmiaru wody przepływającej przez przelew z komory źródlanej. Zawór otwierany za pomocą wrzeciona służy do spuszczania wody z komory źródlanej w celu jej oczyszczenia. Czysta woda źródlana ujęta jest rurą zaopatrzoną w sito oraz w zasuwę w celu odcięcia dopływu wody do przewodu grawitacyjnego w przypadku jego naprawy. Innym rodzajem obudowy źródła spływającego jest sztolnia, doprowadzona do dwudzielnej komory z urządzeniem podobnym do urządzeń w studni zbiorczej zapuszczanej. [patrz też: reakcja polimeryzacji, new meteo poznan, plytki łazienkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: new meteo poznan plytki łazienkowe reakcja polimeryzacji