Skip to content

Regulatory polimeryzacji

2 lata ago

170 words

Regulatory polimeryzacji. Związki te stosuje się do polimeryzacji tylko w niewielkich ilościach. Zadaniem regulatora polimeryzacji jest kierowanie geometryczną budową narastającego polimeru, tak aby się tworzyły długie, proste łańcuchy oraz zapobieganie cyklizacji i tworzeniu się rozgałęzień. Związki te mają więc duży wpływ na plastyczność oraz na rozpuszczalność powstającego polimeru. Stwierdzono, że różne regulatory nadają kauczukowi różny stopień twardości. Duży wpływ na działanie regulatorów posiada emulsja. Najczęściej stosowanymi regulatorami są merkaptany, z których najważniejszy jest merkaptan decylowy ; stosowane są również merkaptany trzeciorzędowe. W Niemczech najbardziej cenionym materiałem jest diproxid. Pożądany efekt otrzymuje się przez kilkakrotne dodawanie . tego związku podczas polimeryzacji w różnych odstępach czasu. W celu otrzymania polimeru o dobrej jakości wartość K powinna być wysoka i możliwie stała przez cały okres polimeryzacji. Niektórzy twierdzą, że materiały te działają tylko jako peptyzatory. [podobne: mrówka wieliszew , new meteo poznan , mrówka wałcz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałcz mrówka wieliszew new meteo poznan