Skip to content

Rola emulgatorów w polimeryzacji

2 lata ago

144 words

Rola emulgatorów w polimeryzacji. Własności mydeł oraz emulgatorów stosowanych do produkcji syntetycznego kauczuku decydują w dużym stopniu o własnościach otrzymanego produktu. Mydło oraz woda mają przy polimeryzacji w emulsji określone zadanie. Według Semona większość dowodów wskazuje na to, że cząsteczki polimeru powstają przez polimeryzację cząsteczek rozpuszczonego w wodzie monomeru lub tych cząsteczek monomeru, które stały się rozpuszczalne pod działaniem mydła. Dalszy wzrost polimeru odbywa się na powierzchni granicznej cząsteczki polimeru z wodą, gęsto otoczonej zaadsorbowanymi cząsteczkami mydła. Na taki mechanizm polimeryzacji wskazuje fakt, że działanie rozpuszczalnych w wodzie katalizatorów inicjujących reakcję polimeryzacji, jak np. nadtlenku wodoru czy nadsiarczanu potasowego, jest większe niż analogicznych materiałów rozpuszczalnych olejach, jak np. nadtlenku benzoilu. [hasła pokrewne: mrówka wałbrzych , plytki łazienkowe , newmeteo warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałbrzych newmeteo warszawa plytki łazienkowe