Skip to content

SOCJALISTYCZNA METODA OKRESLANIA STANDARDU

2 lata ago

253 words

SOCJALISTYCZNA METODA OKREŚLANIA STANDARDU. Podstawową cechą, która najwyraźniej odróżnia metodę wyznaczania standardu w ustroju socjalistycznym od opisanych poprzednio metod burżuazyjnych, jest to, że standard mieszkaniowy traci całkowicie swój charakter narzędzia w walce klas. W jednoklasowym społeczeństwie poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest regulowany w miarę istniejących możliwości ekonomicznych wyłącznie pod kątem stworzenia optymalnych warunków bytowych i kulturalnych. Przyznanie warunków mieszkaniowych uznanych na danym etapie rozwoju gospodarczego za minimalne dla rodzin poszczególnej wielkości nie ma jednak nic wspólnego z reformistycznym minimum egzystencji mieszkaniowej, które jest zdefiniowane, jako wielkość stała uzależniona jedynie od minimalnych potrzeb wegetatywnych i nieulegająca wahaniom zależnym od koniunktury gospodarczej. Jakie jest, bowiem rozumowanie przy ustalaniu standardu w budownictwie reformistycznym lub interwencyjnym. Punktem wyjściowym tego rozumowania jest teza, iż wypłacalność czynszowa klasy robotniczej nie pozwala jej na opłacanie mieszkania gwarantującego zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na poziomie uznanym za wegetatywne minimum egzystencji, jeżeli dostarczenie tego mieszkania ma zapewnić odpowiedni poziom zysków zarówno właścicielowi domu, jak też przedsiębiorcy, który dom wybudował. Wobec tego reformizm określa jedną wielkość standardu uznaną, jako niezbędne wegetatywne minimum dla rodzin pracujących i poszukuje dróg, by pokryć różnicę pomiędzy siłą nabywczą proletariatu a wysokością komornego obliczanego przy pełnym uszanowaniu zysków kapitalistycznych za mieszkanie – minimum egzystencji. Załóżmy, że w wyniku koniunktury nastąpiłby wzrost wypłacalności również w klasie robotniczej. [przypisy: mrówka wałbrzych, new meteo poznań, mrówka wieliszew ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałbrzych mrówka wieliszew new meteo poznań