Skip to content

Standard mieszkaniowy nie jest pojeciem statycznym

1 miesiąc ago

165 words

Standard mieszkaniowy nie jest pojęciem statycznym, ustalonym na poziomie równym lub wyższym od minimum egzystencji, lecz podlega dynamicznemu rozwojowi w zależności od kształtowania się warunków ekonomicznych i poziomu akumulacji socjalistycznej. 3. Powszechność. Obowiązujący na każdym etapie rozwoju ekonomicznego standard mieszkaniowy znajduje zastosowanie do całości zasobów mieszkaniowych, to znaczy zarówno do sposobu użytkowania całości mieszkań istniejących, jak też do sposobu zaprojektowania i realizacji całości mieszkań nowobudowanych. 4. Zespołowość. Standard mieszkaniowy jest wyznaczany w ścisłym powiązaniu ze standardem urządzeń komunalnych i wspólnych urządzeń usługowo społecznych. Należy jeszcze wspomnieć o istotnym wpływie standaryzacji budownictwa mieszkaniowego na osiągnięcie postępu technicznego w projektowaniu i wykonawstwie. Wskutek ujednolicenia podstawowych wymiarów pomieszczeń i stworzenia powtarzalnych asortymentów wielkości mieszkań ułatwione jest stosowanie rozwiązań typowych, uprzemysłowionych metod pracy i szerokiej prefabrykacji. [hasła pokrewne: program do projektowania ogrodzeń, plytki łazienkowe, biała plytki łazienkowe ]

Powiązane tematy z artykułem: plytki łazienkowe program do projektowania ogrodzeń reakcje polimeryzacji