Skip to content

Studnie kopane dla celów gospodarstw domowych

2 lata ago

98 words

Studnie kopane dla celów gospodarstw domowych Studnie na potrzeby gospodarstw domowych są zasilane wodą dopływającą z płytkich warstw wodonośnych. Położenie studni powinno być tak wybrane, aby odległość np. od dołów chłonnych, szamba itp. wynosiła co najmniej 20 m. Jeżeli warstwa wodonośna jest dobrze przepuszczalna, to studnię buduje się bez dna; w gruntach o warstwach mało przepuszczalnych, lecz dobrze filtrujących wodę studnie buduje się z dnem, woda zaś dopływa przez otwory w bocznych ścianach studni. [hasła pokrewne: newmeteo warszawa, agilis cattus, new meteo poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus new meteo poznań newmeteo warszawa