Skip to content
1 miesiąc ago

88 words

Na wybór typu studni wpływa głębokość zalegania warstwy wodonośnej i jej wydatek wody oraz zapotrzebowanie wody przez użytkowników. Przed przystąpieniem do budowy studzien dostarczających wodę do sieci wodociągowej muszą być przeprowadzone badania geologiczne w terenie, tzw. rozpoznanie hydrogeologiczne, na podstawie próbnych wierceń gruntów. Studnie kopane można podzielić na studnie służące do zaopatrywania w wodę poszczególnych gospodarstw domowych i studnie zasilające sieć wodociągową. [przypisy: producent pianki poliuretanowej na ścianę, producent pianki poliuretanowej, stara producent pianki poliuretanowej ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kory na m2 producent pianki poliuretanowej wełna mineralna czy styropian