Skip to content
2 lata ago

85 words

Na wybór typu studni wpływa głębokość zalegania warstwy wodonośnej i jej wydatek wody oraz zapotrzebowanie wody przez użytkowników. Przed przystąpieniem do budowy studzien dostarczających wodę do sieci wodociągowej muszą być przeprowadzone badania geologiczne w terenie, tzw. rozpoznanie hydrogeologiczne, na podstawie próbnych wierceń gruntów. Studnie kopane można podzielić na studnie służące do zaopatrywania w wodę poszczególnych gospodarstw domowych i studnie zasilające sieć wodociągową. [przypisy: mrówka warszawa na ścianę, mrówka warszawa, stara mrówka warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka warszawa new meteo poznan plytki łazienkowe