Skip to content

Substancje buforowe

2 lata ago

196 words

Większość emulsji jest bardzo czuła na stężenie jonów wodorowych. W wielu wypadkach większość cząstek oraz krzywa rozdziału wielkości cząstek, jak również mechanizm oraz trwałość produktu końcowego zależą w dużym stopniu od utrzymania odpowiedniego pR. Zwykle stosujemy takie substancje buforowe, jak fosforany, węglany octany itp. w ilości od 2 dl 4% na wagę polimeru. Powyższe zestawienie wykazuje. że mechanizm polimeryzacji w emulsji jest skomplikowany, Mark : i Rath uważają, że proces polimeryzacji w emulsji polega na polimeryzacji kropelek monomeru, przy czym zaczyna się ona na powierzchni kropelek i przebiega do ich wnętrza. Innego zupełnie zdania jest Fikentscher. Uważa on, że polimeryzacji ulega nie monomer w postaci kropelki, lecz monomer rozpuszczony w wodzie; w miarę jego zużywania się na tworzenie polimeru rozpuszczaj się w wodzie dalsze ilości monomeru zawartego w kropelkach emulsji. Opierał się on na fakcie, że w nasyconych wodnych roztworach monomerów winylowych p woli tworzyły się zawiesiny nierozpuszczalnych polimerów. Staudinger uważa, że polimeryzacja w emulsji sprzyja powstawaniu wielu aktywnych ośrodków ni powierzchni kropelek dających początek tworzeniu się cząsteczek polimerów. [przypisy: mój extradom , biosept active , reakcje polimeryzacji ]

Powiązane tematy z artykułem: biosept active mój extradom reakcje polimeryzacji