Skip to content

UJECIA WÓD PODZIEMNYCH

11 miesięcy ago

140 words

Konstrukcja obudowy zależy od charakteru wypływu wody ze źródła. Jeżeli źródło występuje na terenie pochyłym, to woda źródlana spływa po pochyłości i takie źródło nazywamy źródłem spływającym. Źródło występujące na poziomym terenie jest źródłem podnoszącym wodę. Ujęcie źródeł podnoszących sprowadza się do usunięcia górnej warstwy gruntu oraz wykonania szczelnej ścianki ogradzającej źródło i zabezpieczającej je od zanieczyszczenia wodami powierzchniowymi. Obudowa typu prowizorycznego w postaci ogrodzenia za pomocą ścianki szczelnej, wypełnionego narzutem z kamieni i pokrytego warstwą gliny wymieszanej z piaskiem, obsypanej po wierzchu ziemią. W celu odpowietrzenia źródła wstawia się w narzut z kamieni rurę wentylacyjną, zabezpieczoną u góry siatką i daszkiem przed owadami. [hasła pokrewne: agilis cattus, grunty niespoiste, mój extradom ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus grunty niespoiste mój extradom