Skip to content

Ustawianie podstaw maszyn i ram

2 lata ago

179 words

Ustawianie podstaw maszyn i ram. Przy montażu maszyn należy podstawy i ramy prawidłowo i mocno ustawić w kierunku poziomym, podłużnym i poprzecznym. Pionowe części ram i podstaw należy ustawiać do pionu. Ustawienie sprawdza się posługując się linią, poziomnicą i pionami. Montaż połączeń śrubowych. Śruba powinna wchodzić w pokrywające się otwory łączonych elementów za naciśnięciem ręki, przy łączeniu zaś części ramy maszyny pod lekkimi uderzeniami młotka. Przy dokręcaniu nakrętek należy posługiwać się wyłącznie kluczami o rozwartościach odpowiadających wymiarom nakrętek i o normalnej długości rączek. W celu zakręcenia śruby dwustronnej nakręca się na nią dwie nakrętki dociskając górną szczelnie do dolnej. Przy zakręcaniu klucz nakłada się na górną nakrętkę. Przy wstawianiu zawleczek średnica zawleczki powinna odpowiadać średnicy otworu. Rozwierać końce zawleczki pod kątem prostym nie wolno. [hasła pokrewne: new meteo poznan, reakcje polimeryzacji cena, reakcje polimeryzacji ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wschowa new meteo poznan reakcje polimeryzacji