Skip to content

W procesie polimeryzacji zastosowano z dobrym wynikiem wiele kwasów tluszczowych

2 lata ago

225 words

W miarę wzrostu cząsteczek polimeru ilość mydła staje się niewystarczająca do całkowitego pokrycia ich powierzchni, wskutek czego zawiesina polimeru staje się nietrwała. W celu jej stabilizacji należy dodać większe ilości mydła lub innego emulgatora. Jeżeli otrzymany lateks ma być zaraz użyty do przerobu na stały kauczuk, dodawanie mydła jest zbędne. Podczas koagulacji rozcieńczonymi kwasami lub ałunem mydło przechodzi w kwas tłuszczowy lub mydło glinowe. W większości wypadków mogą one pozostać w kauczuku; jeżeli zachodzi potrzeba, wymywa się je za pomocą alkaliów. W procesie polimeryzacji zastosowano z dobrym wynikiem wiele kwasów tłuszczowych. Do bardzo czynnych kwasów tłuszczowych należy kwas palmitynowy, stearowy i olejowy. Przy produkcji kauczuków nitrylowych najlepsze wyniki daje kwas mirystynowy. Do produkcji na dużą skalę kauczuku GR-S znalazły zastosowanie uwodornione kwasy mieszane otrzymywane z łoju. Mydła mają wyraźny wpływ na techniczne własności otrzymanego kauczuku. Tak np. GR-S produkowany przy zastosowaniu kwasu tłuszczowego wykazuje małą przyczepność oraz trudno poddaje się dalszej przeróbce, natomiast GR-SIO otrzymywany na dużą skalę przy użyciu soli sodowej kwasów żywicznych jest łatwiejszy do przerobu i wykazuje większą ,przyczepność, a wulkanizowany posiada lepsze własności fizyczne. [hasła pokrewne: biała mrówka warszawa , mrówka warszawa , mrówka warszawa klinkierowa  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka warszawa newmeteo struktonit