Skip to content

W spoleczenstwie socjalistycznym standard mieszkaniowy jest odbiciem podstawowego prawa ekonomicznego

2 lata ago

182 words

W społeczeństwie socjalistycznym standard mieszkaniowy jest odbiciem podstawowego prawa ekonomicznego, które w sformułowaniu Stalinowskim brzmi: Zapewnienie maksymalnego zaspokojenia stale rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb całego społeczeństwa w drodze nieprzerwanego wzrostu i doskonalenia produkcji socjalistycznej na bazie najwyższej techniki. W świetle tego sformułowania widzimy, że postulaty powszechności i rozwojowości standardu mieszkaniowego w społeczeństwie socjalistycznym są wyrazem tego prawa. Jednak odmiennie niż w warunkach gospodarki kapitalistycznej nie musimy się tutaj uciekać do fikcyjnego nazwania metodą czegoś, co nie jest wynikiem planującej woli, lecz jedynie prawidłowością wywodzącą się z przyczyn obiektywnych. W warunkach planowej gospodarki socjalistycznej ustalanie standardu mieszkaniowego jest działaniem planowym opartym na metodzie naukowej. Ale pamiętać trzeba, że planowanie może osiągnąć wyniki pozytywne ty lko wówczas, jeżeli zgodnie ze wskazaniem Stalina będzie ono przestrzegało dwóch warunków: a) jeżeli prawidłowo odzwierciadla ono wymogi prawa planowanego rozwoju gospodarki narodowej, b) jeżeli zgodne jest we wszystkim z wymogami podstawowego ekonomicznego prawa socjalizmu. [hasła pokrewne: new meteo poznań, mrówka warszawa, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste mrówka warszawa new meteo poznań