Skip to content

Wyjasnia to analiza stanu faktycznego kryjacego sie za aktualna „przecietna” powierzchni

11 miesięcy ago

182 words

Wyjaśnia to analiza stanu faktycznego kryjącego się za aktualną przeciętną powierzchni. IBM oceniał wielkość istniejącego na początek 1949 r. miejskiego zasobu mieszkaniowego w Polsce na około 87 milionów m2 powierzchni użytkowej. Przeliczenie istniejących w poszczególnych województwach części tego zasobu na głowę ludności miejskiej ujawnia bardzo charakterystyczne różnice wskazujące na niezwykle duże rozpiętości w stopniu nasycenia powierzchnią mieszkań w poszczególnych rejonach. Powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę waha się od 7 i 7,2 m2 w województwach lubelskim i warszawskim, do 12,5 m2 – w województwie opolskim. Nawet pobieżne przejrzenie liczb ujawnia dosyć wyraźny podział na dwie grupy: grupę województw wschodnich i części centralnych, gdzie powierzchnie wahają się od 7 m2 (warszawskie i lubelskie) do 9,7 m2 (gdańskie) oraz grupę województw zachodnich z liczbami od 10,1 m2 (bydgoskie) do 12,5 m2 (opolskie). Dalszą cec hą charakteryzującą odmienność tych 2 grup jest średnia wielkość mieszkania, która w grupie pierwszej waha się od 28,5 m2: (warszawskie) do 40,3 m2 (krakowskie), a w grupie drugiej – od 46 m2 do 53,2 m2. [patrz też: struktonit, reakcja polimeryzacji, agilis cattus ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus reakcja polimeryzacji struktonit