Skip to content

Wylacznik powinien byc zawsze zakryty stosowna obudowa

2 lata ago

205 words

Po zainstalowaniu pompy i dołączeniu przewodów należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia przy pracy na wodzie w przeciągu 30 minut, pod ciśnieniem 10 at w pompach C-251, C-256 i 15 at w pompie C-263. Z wyników prób sporządza się odpowiedni protokół, który dołącza się do raportu pracy sprzętu. Podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonać przy udziale elektromontera. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty stosowną obudową. Praca pompy do zapraw bez pokryw ochronnych na kołach zębatych jest zabroniona. Bez uziemienia silnika praca pompy do zapraw jest kategorycznie zabroniona. Ponadto zabrania się: 1. W czasie pracy pompy podciągać dławicę czyścić i smarować ruchome części maszyny i przeprowadzać jakikolwiek remont. 2. Pracować, jeżeli w pompie lub przewodzie występują jakiekolwiek usterki. 3. Pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce pompy. 4. Zdejmować kołpak powietrzny, króciec wrzucający, a także rozłączać przewód sprowadzenia ciśnienia w kołpaku powietrznym do zera. 5. Przedmuchiwać węże powietrzem sprężonym w obecności postronnych robotników, gdyż nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne. 6. Pracować pompą do zapraw. bez instalacji. [patrz też: struktonit, obrazy do salonu ikea, agilis cattus ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus obrazy do salonu ikea struktonit