Skip to content

Zastosowanie metod walki klasowej w odniesieniu do antagonizmów miedzypanstwowych

2 lata ago

243 words

Zastosowanie metod walki klasowej w odniesieniu do antagonizmów międzypaństwowych, które występują w ustroju kapitalistycznym w jego imperialistycznej fazie rozwoju, nie pozostaje bez wpływu na metody wyznaczania standardu mieszkaniowego. Regulacja standardu mieszkaniowego, oparta przez kapitał finansowy i przemysłowy o zasady bezpośredniej rentowności, jako narzędzie w walce klasowej staje się środkiem ucisku już nie tylko w stosunku do określonych klas, ale również do całych narodów. Rozszerzają się podstawy rachunku rentowność i kosztem obniżenia warunków bytowych narodów podbitych lub ulegających wyzyskowi kolonialnemu następuje nieraz pewne podniesienie standardu mieszkaniowego znacznej części klasy robotniczej w kraju zaborczym. Służy to celom rozbijania jedności proletariackiej i związania deklasowanej części proletariatu z ustrojem. Nic, więc dziwnego, że wobec pewnej zbieżności metod i celów panuje nieraz uderzające podobieństwo po między metodami reformistycznej polityki mieszkaniowej, a polityki mieszkaniowej stosowanej w państwach imperialistycznych. Różnica polega tylko na tym, że dopłata do komornego, którego wysokość przekracza zdolność płatniczą robotnika, pochodzi w jednym wypadku ze źródeł publicznych, tzn. od samej klasy robotniczej, a w drugim z haraczu nałożonego na całość wyzyskiwanego państwa. Tym należy tłumaczyć znaczne rozszerzenie działalności budowlanej osiągane w okresie międzywojennym przez tzw. ruch mieszkaniowy lub reformy mieszkaniowe w niektórych imperialistycznych państwach zachodnich. [hasła pokrewne: watek militarny, mrówka wałcz, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste mrówka wałcz watek militarny