Skip to content

Ciekawe wnioski mozna wyciagnac przy rozpatrywania tzw. budownictwa interwencyjnego prowadzonego na wieksza lub mniejsza skale w okresie przygotowan do wojny oraz podczas wojny w krajach kapitalistycznych

2 lata ago

280 words

Ciekawe wnioski można wyciągnąć przy rozpatrywania tzw. budownictwa interwencyjnego prowadzonego na większą lub mniejszą skalę w okresie przygotowań do wojny oraz podczas wojny w krajach kapitalistycznych. Budownictwo związane najściślej z potrzebami przemysłu zbrojeniowego stanowiło jedną z pierwszych w warunkach kapitalistycznych prób prowadzenia zaplanowanej i opartej na przesłankach naukowych, szerokiej państwowej akcji budowy mieszkań pracowniczych. Rozszerzenie bazy kalkulacyjnej tej akcji na całość gospodarki wojenno-zbrojeniowej pozwoliło nadać jej charakter solidarystyczny świadczący o pozornej dbałości czynników publicznych o potrzeby mieszkaniowe świata pracy. W krajach anglosaskich powstawały w tym okresie przeważnie osiedla domków 1- i 2-rodzinnych produkowanych masowo i tandetnie, lecz dających złudzenie zbliżania się do form zamieszkiwania klasy posiadającej. Ale złudzenie to zaczęło szybko rozwiewać się po zakończeniu wojny, kiedy nic nie chroniło inwalidy lub bezrobotnego przed utratą dachu nad głową w wypadku niemożności zapłacenia komornego lub spłaty ratalnej, a powojenna zwyżka kosztów budowy prowadziła do ponownego systematycznego obniżenia standardu mieszkań budowanych za pomocą kredytów publicznych. W tej sytuacji kapitalizm chwyta się znów oszukańczej metody określania stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych za pomocą liczb dotyczących niewynajętych mieszkań, twierdząc, że są one proporcjonalne do stopnia nasycenia potrzeb mieszkaniowych ludności. W ten sposób zjawisko istnienia wolnych, niewynajętych mieszkań ma świadczyć o przewadze podaży nad popytem na rynku mieszkaniowym, aczkolwiek jest ono w rzeczywistości jedynie wynikiem rozpiętości między siłą nabywczą klasy robotniczej a wysokością komornego obliczonego za mieszkania o godziwym standardzie. [więcej w: obrazy do salonu ikea, grunty niespoiste, struktonit ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste obrazy do salonu ikea struktonit