Skip to content

Do oczyszczania dna zbiornika sluzy rura spustowa z zasuwa

2 lata ago

121 words

Do oczyszczania dna zbiornika służy rura spustowa z zasuwą. W ujęciu w postaci studni przewód jest zaopatrzony w kosz sitowy i zasuwę. Rura przelewowa służy do wypuszczania nadmiaru wody w czasie przerwy w rozbiorze wody lub w przypadku zwiększonej :wydajności źródła. Fundament obudowy powinien być zakładany na warstwie nieprzepuszczalnej gruntu, aby woda źródlana nie omijała ujęcia i nie wypływała w innym miejscu na powierzchnię ziemi. Krawędź wlotowa leja przelewowego powinna być ustawiona na takim poziomie, aby nie powodowało to ani spiętrzenia, ani też obniżenia zwierciadła wody, co byłoby niekorzystne dla naturalnej wydajności źródła. [patrz też: new meteo poznan, wylewka betonowa cena, mrówka wieliszew ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wieliszew new meteo poznan wylewka betonowa cena