Skip to content

Dzialo sie to z tej prostej przyczyny, ze zubozenie szerokich mas robotniczych nie pozwalalo im na budowe domków jednorodzinnych

2 lata ago

193 words

Działo się to z tej prostej przyczyny, że zubożenie szerokich mas robotniczych nie pozwalało im na budowę domków jednorodzinnych. To samo źródło rzuca w dalszym ciągu charakterystyczne światło na ograniczony zasięg interwencji państwowej w ustroju kapitalistycznym i na natychmiastowe reagowanie burżuazji przeciw wszelkim pociągnięciom mogącym spowodować pauperyzację mieszkaniową proletariatu, a nawet klas pośrednich. Czytamy tam: Aczkolwiek dostarczanie mieszkań dla wszystkich klas ludności pozostawiło się głównie inicjatywie prywatnej, to jednak niektóre stany i władze komunalne po wojnie udzieliły gorzej sytuowanym klasom pomocy drogą ulg podatkowych i innych metod. Pomoc rządowa napotkała w niektórych przypadkach na trudności ustawowe tak np. uznano ustawę o ulgach podatkowych stanu New-Jersey jako sprzeczną z konstytucją, kiedy na jej podstawie rozpoczęto i częściowo zakończono budownictwo mieszkaniowe o wartości szacunkowej około 40 milionów dolarów. W Massachusets kwestia sprzeczności z konstytucją położyła kres popieraniu budownictwa mieszkaniowego już po wybudowaniu tuzina domów. Innym przykładem standardu o znaczeniu deklaratywnym był standard przedwojennego Towarzystwa Osiedli [przypisy: newmeteo warszawa, energooszczędne wylewka betonowa cena, wylewka betonowa cena ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka warszawa newmeteo warszawa wylewka betonowa cena