Skip to content

Minimalne potrzeby funkcjonalne

2 lata ago

150 words

Minimalne potrzeby funkcjonalne. Przy określeniu minimalnych wymiarów przestrzeni mieszkalnej wynikających z funkcjonalności jej użytkowania operujemy powierzchnią niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb użytkownika. Jako potrzeby takie wyliczamy: spanie, odpoczynek, spożywanie posiłków, praca, przechowanie przedmiotów użytku osobistego. Tutaj wskutek skomasowania miejsc przy jednym stole oraz powierzchni swobodnego poruszania powierzchnia minimalna może wynosić do 10,5 m2, czyli po 5,25 m2 na osobę. Dochodzimy więc do wniosku, że wprowadzone tutaj granice minimum funkcjonalnego mieszczą się w granicach minimum higienicznego i zestawiając wyniki tych rozumowań możemy postulować jako minimum powierzchni mieszkalnej na jedną osobę w mieszkaniach 5,5 do 7 m2. Do tej powierzchni mieszkalnej dojdzie oczywiście odpowiedni odsetek powierzchni pomocniczej, którego wielkość ustalimy jednak dopiero przy omawianiu poszczególnych typów mieszkań oraz i ch wyposażenia. Również kryteria wymienione pod 3. 1 c. i d. znajdują zastosowanie w momencie przejścia do rozpatrywania całej powierzchni mieszkań. [patrz też: struktonit, mrówka wieliszew, watek militarny ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wieliszew struktonit watek militarny