Skip to content

Monomer rozpuszcza sie w powstalym polimerze

2 lata ago

205 words

Według powszechnie przyjętego poglądu micele te Składają się z dwu warstw cząsteczek mydła skierowanych do siebie końcami. Jeśli sporządzimy w roztworze mydła zawiesinę monomeru. niewielka części jego ulegnie rozpuszczeniu, przy czym ilość ta dopóty nie będzie ulegać zmianie w miarę zwiększenia stężenia mydła dopóki stężenie to nie przekroczy wspomnianej wartości krytycznej. Po przekroczeniu tej wartości rozpuszczalność monomeru silnie wzrasta. Zjawisko to jest powodowane szczególnego rodzaju mydła. W chwili gdy masa polimeru jest dwukrotnie lub trzykrotnie większa od masy mydła, micele z masy wodnej znikają. Od tej chwili powstają już tylko niewielkie ilości nowych cząsteczek polimeru, tak że praktycznie biorąc polimeryzacja zachodzi w dalszym ciągu procesu tylko w istniejących już cząsteczkach polimerów, które powiększają się. Monomer rozpuszcza się w powstałym polimerze, wskutek czego następuje zakłócenie równowagi pomiędzy cząsteczkami znajdującymi się w roztworze i w fazie dyspersyjnej; powoduje to z kolei rozpuszczenie się zawiesiny monomeru, tak że monomer znika z fazy dyspersyjnej jeszcze przed zakończeniem procesu polimeryzacji. [więcej w: biała mrówka warszawa , mrówka warszawa , mrówka warszawa klinkierowa  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka warszawa newmeteo struktonit