Skip to content

Obudowe zródla splywajacego

2 lata ago

128 words

Obudowę źródła spływającego ze zbocza wykonuje się na takiej głębokości od powierzchni ziemi aby do wody źródlanej nie mogła dostawać się woda powierzchniowa, niedostatecznie przefiltrowana. Grubość warstwy gruntu wystarczającej do oczyszczenia przesączającej się wody powierzchniowej zależy od właściwości gruntu. Dla gruntu z drobnego piasku warstwa filtrująca wynosi 4 -:- 5 m. Z tego względu obudowę ujęcia należy usytuować tak, aby głębokość wypływu źródła znajdowała się nie mniej niż 4-:-5 m od powierzchni ziemi. Na rysunku 42 pokazana jest obudowa źródła spływającego. Komora dwudzielna jest murowana, przesklepiona i obsypana ziemią, a w przedniej części obrukowana. [przypisy: reakcje polimeryzacji, struktonit, agilis cattus forum ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum reakcje polimeryzacji struktonit