Skip to content

Ogromne zadania stojace przed budownictwem, szczególnie w zakresie rozbudowy naszego socjalistycznego przemyslu, nie pozwalaja na dowolne podwyzszanie rozmiarów budownictwa mieszkaniowego

2 lata ago

185 words

Ogromne zadania stojące przed budownictwem, szczególnie w zakresie rozbudowy naszego socjalistycznego przemysłu, nie pozwalają na dowolne podwyższanie rozmiarów budownictwa mieszkaniowego. Plan przewiduje wybudowanie około 723 tysięcy nowych izb mieszkalnych w miastach, co należy ocenić, jako liczbę gigantyczną, tym bardziej że oznacza ona w stosunku do lat najlepszej koniunktury przedwojennej omal dwukrotne powiększenie ilości rocznie wybudowanych izb w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednak w porównaniu z istniejącym zasobem mieszkaniowym wybudowanie 723 tysięcy izb stanowi przyrost około 13%, tj. średnio 2,2% rocznie. Przewidziany poważny wzrost ludności miejskiej spowoduje ponadto, że prawie cała ilość tych nowo wybudowanych izb zostanie przeznaczona dla zwiększenia pojemności naszych miast. Stąd wniosek, że standard jednostkowy na okres realizacji Planu 6-letniego będzie musiał odpowiadać pod względem powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca statystycznej przeciętnej tej powierzchni według stanu obecnego. Czy wniosek taki oznacza, że budownictwo mieszkaniowe prowadzone w okresie realizacji Planu 6-letniego nie będzie się niczym różniło od poprzedniego zasobu mieszkań? Bynajmniej tak nie będzie. [przypisy: watek militarny, mrówka wałbrzych, biosept active ]

Powiązane tematy z artykułem: biosept active mrówka wałbrzych watek militarny