Skip to content

Porównanie standardu jednostkowego ze stanem istniejacym

2 lata ago

187 words

Porównanie standardu jednostkowego ze stanem istniejącym. Omawiając socjalistyczną metodę wyznaczania standardu mieszkaniowego stwierdziliśmy, że jedną z podstawowych cech standardu musi być jego powszechność. Wyciągając praktyczny wniosek z tego postulatu musimy żądać by na każdym etapie budowy socjalizmu przeciętna wielkość standardu jednostkowego była na obszarze całego państwa jednolita dla całości zasobu mieszkaniowego bez podziału na zasób mieszkań istniejących i nowobudowanych. Innymi słowy: nowe budownictwo mieszkaniowe nie może służyć dla utworzenia odrębnej części zasobu mieszkaniowego eksploatowanego na podstawie odrębnego (przeważnie wyższego) standardu, lecz musi przyczyniać się do stopniowego podnoszenia I standardu użytkowania całości zasobu mieszkaniowego. Z definicji tej wynika, że proces podnoszenia standardu przez nowe budownictwo będzie postępował tym szybciej, im wyższy będzie stosunek zwiększającej się corocz nie nowej przestrzeni mieszkalnej do wielkości istniejącego zasobu oraz im szybciej wzrost zasobu mieszkaniowego, jako całości będzie wyprzedzał przyrost mieszkańców. Przetłumaczymy to rozumowanie na liczby Planu 6-letniego. [hasła pokrewne: mrówka wieliszew, biosept active, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: biosept active grunty niespoiste mrówka wieliszew