Skip to content

Przepisy bhp na stanowisku murarza

2 lata ago

114 words

Przepisy bhp na stanowisku murarza Stanowiska murarzy w miarę postępu robót, począwszy od fundamentu, powinny być należycie i właściwie zabezpieczone. I tak przed rozpoczęciem murowania fundamentów należy sprawdzić stateczność i wytrzymałość zabezpieczenia ścian lub skarp dołów fundamentowych. Zabezpieczenia te należy systematycznie kontrolować w czasie prowadzenia robót, a zwłaszcza po ulewnych deszczach. Murarze i pomocnicy do wykopów powinni schodzić po drabinie lub schodniach. W miarę wznoszenia muru powyżej ziemi należy stosować rusztowania murarskie w postaci kozłów, rusztowań rurowych itp. Przepisy bhp odnoszące się do pracy na rusztowaniach omówione już zostały w rozdziale V. [przypisy: mrówka wałcz, biosept active, grunty niespoiste ]

Powiązane tematy z artykułem: biosept active grunty niespoiste mrówka wałcz