Skip to content

Stad wynika, ze wielkosc i wyposazenie mieszkan musza byc wyznaczane w scislym powiazaniu ze standardem wspólnych urzadzen uslugowo spolecznych

2 lata ago

175 words

Stąd wynika, że wielkość i wyposażenie mieszkań muszą być wyznaczane w ścisłym powiązaniu ze standardem wspólnych urządzeń usługowo społecznych i w taki sposób, aby potrzeby mieszkańców nieznajdujące zaspokojenia w, ramach standardu mieszkaniowego były uwzględnione w programie urządzeń wspólnych. Nie oznacza to oczywiście, że w miarę wzrastania dobrobytu, a co za tym idzie podnoszenia standardu mieszkaniowego, zakres i rola urządzeń wspólnych zanikają. Wręcz przeciwnie równolegle ze wzrostem standardu mieszkaniowego musi postępować wzrost zakresu i poziomu urządzeń obsługi społecznej, przede wszystkim na odcinku usług kulturalnych i socjalnych. Ograniczeniu może ulec jedynie wąski wycinek usług komunalnych i gospodarczych. Tak np. ulega ograniczeniu zasięg obsługi kąpieliska dzielnicowego, jeżeli w całej dzielnicy nie będzie już mieszkania pozbawionego własnej łazienki. Natomiast najpełniej wyposażone mieszkania nie uczynią zbę dnymi takich urządzeń jak teatry, domy kultury, baseny pływackie, boiska itd. [patrz też: mrówka warszawa klinkierowa, mrówka warszawa dekoracyjna, mrówka warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus forum mrówka warszawa struktonit