Skip to content

UJECIA WÓD PODZIEMNYCH

2 lata ago

140 words

Konstrukcja obudowy zależy od charakteru wypływu wody ze źródła. Jeżeli źródło występuje na terenie pochyłym, to woda źródlana spływa po pochyłości i takie źródło nazywamy źródłem spływającym. Źródło występujące na poziomym terenie jest źródłem podnoszącym wodę. Ujęcie źródeł podnoszących sprowadza się do usunięcia górnej warstwy gruntu oraz wykonania szczelnej ścianki ogradzającej źródło i zabezpieczającej je od zanieczyszczenia wodami powierzchniowymi. Obudowa typu prowizorycznego w postaci ogrodzenia za pomocą ścianki szczelnej, wypełnionego narzutem z kamieni i pokrytego warstwą gliny wymieszanej z piaskiem, obsypanej po wierzchu ziemią. W celu odpowietrzenia źródła wstawia się w narzut z kamieni rurę wentylacyjną, zabezpieczoną u góry siatką i daszkiem przed owadami. [hasła pokrewne: agilis cattus, grunty niespoiste, mój extradom ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus grunty niespoiste mój extradom