Skip to content

Wreszcie nalezy wspomniec o stalym obnizaniu kosztów produkcji, które jest prawem rozwojowym gospodarki socjalistycznej i wywiera istotny wplyw na ksztaltowanie sie standardu mieszkaniowego

2 lata ago

166 words

Wreszcie należy wspomnieć o stałym obniżaniu kosztów produkcji, które jest prawem rozwojowym gospodarki socjalistycznej i wywiera istotny wpływ na kształtowanie się standardu mieszkaniowego. Bowiem niezależnie od faktu, że w gospodarce socjalistycznej odpadają zyski przedsiębiorcy budowlanego i spekulanta terenowego, co z góry wpływa na obniżenie kosztów budowlanych mieszkań, również w budownictwie wzrost wydajności pracy osiągany przez wprowadzenie nowych metod pracy zespołowej, mechanizacji budowy i nowoczesnych konstrukcji oraz materiałów wyprzedza wzrost płacy roboczej. Osiągane tą drogą nadwyżki mogą być dodatkowo przeznaczone na podwyższenie standardu mieszkaniowego. Ze względu na podstawowe znaczenie dla wszystkich dalszych prac badawczych i projektów dawczych zestawimy jeszcze raz pokrótce zasadnicze cechy, charakteryzujące standard mieszkaniowy w warunkach ustroju socjalistycznego: 1. Bezklasowość. Standard mieszkaniowy stał się jedny m z elementów zapewniających obywatelom właściwe warunki bytowe i przestał być narzędziem w walce klasowej, którym był w ustroju kapitalistycznym. 2. Rozwojowość. [patrz też: grunty niespoiste, mrówka warszawa, mrówka warszawa na ścianę ]

Powiązane tematy z artykułem: grunty niespoiste mrówka warszawa plytki łazienkowe