Skip to content

Wyjasnia to analiza stanu faktycznego kryjacego sie za aktualna „przecietna” powierzchni

2 lata ago

182 words

Wyjaśnia to analiza stanu faktycznego kryjącego się za aktualną przeciętną powierzchni. IBM oceniał wielkość istniejącego na początek 1949 r. miejskiego zasobu mieszkaniowego w Polsce na około 87 milionów m2 powierzchni użytkowej. Przeliczenie istniejących w poszczególnych województwach części tego zasobu na głowę ludności miejskiej ujawnia bardzo charakterystyczne różnice wskazujące na niezwykle duże rozpiętości w stopniu nasycenia powierzchnią mieszkań w poszczególnych rejonach. Powierzchnia użytkowa przypadająca na osobę waha się od 7 i 7,2 m2 w województwach lubelskim i warszawskim, do 12,5 m2 – w województwie opolskim. Nawet pobieżne przejrzenie liczb ujawnia dosyć wyraźny podział na dwie grupy: grupę województw wschodnich i części centralnych, gdzie powierzchnie wahają się od 7 m2 (warszawskie i lubelskie) do 9,7 m2 (gdańskie) oraz grupę województw zachodnich z liczbami od 10,1 m2 (bydgoskie) do 12,5 m2 (opolskie). Dalszą cec hą charakteryzującą odmienność tych 2 grup jest średnia wielkość mieszkania, która w grupie pierwszej waha się od 28,5 m2: (warszawskie) do 40,3 m2 (krakowskie), a w grupie drugiej – od 46 m2 do 53,2 m2. [patrz też: struktonit, reakcja polimeryzacji, agilis cattus ]

Powiązane tematy z artykułem: agilis cattus reakcja polimeryzacji struktonit